Aktuality

Nový Kurz Safeguarding 2024/2025

3. júl 2024

Nový Kurz Safeguarding 2024/2025

Centrum na ochranu maloletých v Košiciach v spolupráci s Gregorovou univerzitou v Ríme a Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje projekt SAFEGUARDING: OCHRANA DETÍ A ZRANITEĽNÝCH DOSPELÝCH PRED SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM.

Záver kurzu Safeguarding 2023/2024

22. jún 2024

Záver kurzu Safeguarding 2023/2024

Osem absolventov kurzu Safeguarding 2023/2024 úspešne ukončilo svoju prípravu na prácu v diecézach a rehoľných komunitách v oblasti ochrany maloletých v Cirkvi. Slávnostné odovzdávanie certifikátov sa uskutočnilo na Teologickej fakulte v Košiciach. Všetkým absolventom gratulujeme!

Logo centra

10. máj 2024

Zasadnutie členov COM

V piatok 10. mája 2024 sa v Košiciach uskutočnilo prvé zasadnutie nových členov Centra na ochranu maloletých pri TF KU, ktorému predsedal riaditeľ Andrej Kačmár.

Logo centra

2. máj 2024

Kňazský deň Košickej eparchie

Dňa 2.5.2024 sa uskutočnil v Košiciach kňazský deň Košickej eparchie na tému Ochrany maloletých v Cirkvi pri ktorom odzneli prednášky Mons. Mareka Forgáča.

Logo centra

29. apríl 2024

Relácia - Zaostrené - rádio Lumen

Dňa 29.4.2024 sa uskutočnil rozhovor v rádiu Lumen v relácii Zaostrené na tému: "Čo ukázala prvá hodnotiaca správa Komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi?".

Logo centra

8. marec 2024

Menovanie nových členov COM

Na obdobie 5 rokov boli 8.3.2024 vymenovaní dekanom TF KU doc. ThDr. Radoslavom Lojanom, PhD., noví členovia Centra na ochranu maloletých.

Logo centra

5. marec 2024

Menovanie riaditeľa COM

Doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., dekan TF KU dňa 5.3.2024 vymenoval JCLic. Andreja Kačmára, PhD. za riaditeľa Centra na ochranu maloletých na obdobie ďalších piatich rokov.

Logo centra

28. február 2023

Prednáška pre dominikánov v Košiciach

Dňa 28.2.2024 sa v dominikánskom kláštore v Košiciach uskutočnila prednáška a diskusia na tému zneužívania v Cirkvi a objasnenia pojmu "grooming". Stretnutia sa zúčastnili bratia dominikáni. Problematiku priblížil riaditeľ centra na ochranu maloletých v Košiciach.

Logo COM

8. február 2024

Kňazský deň Spišskej diecézy

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa uskutočnilo študijno-formačné stretnutie kňazov spišskej diecézy na tému Ochrany maloletých v Cirkvi.

Logo centra

23. január 2024

Permanentná formácia kňazov Košickej arcidiecézy

Dňa 23.1.2024 sa na Teologickej fakulte v Košiciach uskutočnil v rámci trojročného programu začínajúcich kňazov, prvý cyklus, permanentnej formácie kňazov Košickej arcidiecézy.

Logo centra

30. november 2023

Stretnutie právnych expertov na Malte

Malta privítala v dňoch 30.11.-1.12.2023 právnych expertov z jednotlivých európskych krajín. Konferenciu biskupov Slovenska zastupoval Andrej Kačmár, riaditeľ COM. Podujatie zorganizovala Rada európskych biskupských konferencií (CCEE).

Logo COM

27. november 2023

Kňazský deň Bratislavskej eparchie

V dňoch 27.-28.11.2023 sa uskutočnil v Badíne kňazský deň Bratislavskej eparchie s témou Ochrany maloletých v Cirkvi.

Logo centra

14. október 2023

Kurz Safeguarding 2023/2024

Dňa 14.10.2023 začal prvým stretnutím na Teologickej fakulte v Košiciach, Univerzity Ružomberok KURZ SAFEGUARDING 2023/2024. Na kurz sa prihlásilo 9 záujemcov.

Logo centra

21. september 2023

Kňazský deň Banskobystrickej diecézy

Dňa 21.9.2023 sa uskutočnil v Badíne Kňazský deň Banskobystrickej diecézy s témou Ochrany maloletých v Cirkvi pri ktorom odzneli prednášky Mons. Mareka Forgáča, predsedu komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi, Jany Bieščad Vindišovej - psychologičky, svedecto obete, ktorú sprevádzala sr. Marta Andraščíková a na záver zaznela prednáška Andreja Kačmára, riaditeľa COM.

Logo centra

11. september 2023

Kurz na ochranu maloletých pre košických diakonov

V kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach sa začal 11.9.2023 kurz na ochranu maloletých pre diakonov košickej arcidiecézy. Kurz bude prebiehať pravidelnými stretnutiami raz za mesiac až do júna 2024.

Nový Kurz Safeguarding 2023/2024

3. júl 2023

Nový Kurz Safeguarding 2023/2024

Centrum na ochranu maloletých v Košiciach v spolupráci s Gregorovou univerzitou v Ríme a Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje projekt SAFEGUARDING: OCHRANA DETÍ A ZRANITEĽNÝCH DOSPELÝCH PRED SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM.

Záver kurzu Safeguarding 2022/2023

24. jún 2023

Záver kurzu Safeguarding 2022/2023

Dvanásť absolventov kurzu Safeguarding 2022/2023 úspešne ukončilo svoju prípravu na prácu v diecézach a rehoľných komunitách v oblasti ochrany maloletých v Cirkvi.

Logo centra

20. jún 2023

Kňazský deň Prešovskej eparchie

Dňa 20.6.2023 sa uskutočnil v Ľutine kňazský deň Prešovskej eparchie s témou Ochrany maloletých v Cirkvi.

Logo cetra

7. jún 2023

Regionálna platforma

Dňa 7. 6. 2023 sa uskutočnilo piate oficiálne online zasadnutie regionálnej platformy pre pomoc obetiam trestných činov na úrovni Košického kraja.

Logo cetra

25. máj 2023

Kňazský deň Žilinskej diecézy

Dňa 25.5.2023 sa uskutočnil v Nimnici Kňazský deň Žilinskej diecézy s témou Ochrany maloletých v Cirkvi.

Logo centra

27. apríl 2023

Kňazský deň Bratislavskej arcidiecézy

V Bratislavskej arcidiecéze sa dňa 27.4.2023 uskutočnil Kňazský deň s témou Ochrany maloletých v Cirkvi.

Kurz prípravy na prácu s deťmi v rámci hnutia Fokoláre

14. apríl 2023

Kurz prípravy na prácu s deťmi v rámci hnutia Fokoláre

V dňoch 14. - 15. 4. 2023 sa uskutočnil online kurz prípravy na prácu s deťmi v rámci hnutia Fokoláre počas ktorej vystúpil aj riaditeľ centra COM so svojou prednáškou: "Ochrana maloletých z pohľadu Cirkvi".

Prednášky o ochrane maloletých v Cirkvi pre ordinariát na Slovensku

15. marec 2023

Študijno-formačné stretnutie kňazov Rožňavskej diecézy

V Rožňavskej diecéze sa 15.3.2023 uskutočnilo študijno-formačné stretnutie kňazov s témou Ochrana maloletých v Cirkvi.

Marcový úmysel apoštolátu modlitby Svätého Otca: Za obete zneužívania

3. marec 2023

Marcový úmysel apoštolátu modlitby Svätého Otca: Za obete zneužívania

(Vatican News) „Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie“. Tak znie video Svätého Otca s úmyslom Apoštolátu modlitby na mesiac marec.

Prednáška v rámci kurzu Safeguarding 2022/2023

7. január 2023

Prednáška v rámci kurzu Safeguarding 2022/2023

ThLic. Michal Lacko, tajomník COM vystúpil v Badíne v rámci kurzu Safeguarding 2022/2023 so svojou prednáškou na tému: "Páchateľ sexuálneho zneužívania maloletých - morálne dôsledky zlyhania na jednotlivca a spoločnosť."

Prednášky o ochrane maloletých v Cirkvi pre ordinariát na Slovensku

22. október 2022

Košické Hanusové Dni 2022

V dominikánskom kultúrnom centre Veritas sa konali tohtoročné Košické Hanusové Dni v rámci ktorých jednou z tém bola aj téma "Sexuálne zneužívanie aj v Cirkvi".

Kurz Safeguarding 2022/2023

15. október 2022

Kurz Safeguarding 2022/2023

Dňa 15.10.2022 začal prvým stretnutím na Teologickej fakulte v Košiciach, Univerzity Ružomberok KURZ SAFEGUARDING 2022/2023.

Prednášky V Hronskom Beňadiku

11. október 2022

Kurz na ochranu maloletých pre košických diakonov

V kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach sa začal 11.10.2022 kurz na ochranu maloletých pre diakonov košickej arcidiecézy. Kurz bude prebiehať do júna 2023.

Prednášky o ochrane maloletých v Cirkvi pre ordinariát na Slovensku

3. október 2022

Prednášky o ochrane maloletých v Cirkvi pre ordinariát na Slovensku

Dňa 3.10.2022 sa kňazi a diakoni ordinariátu stretli v Badíne na odbornom zhromaždení pri ktorom odzneli prednášky Mons. Mareka Forgáča, predsedu komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi, Jany Vindišovej, psychologičky a Andreja Kačmára, riaditeľa COM.

Prednáška pre rehoľu kazateľov

5. september 2022

Prednáška pre rehoľu kazateľov

V Badíne sa konalo celoprovinčné stretnutia rehole kazateľov, kde sa uskutočnila prednáška o sexuálnom zneužívaní maloletých v Cirkvi, ktorú predniesol Andrej Kačmár, riaditeľ centra na ochranu maloletých.

Konferencia na Univerzite Palackého v Olomouci

25. august 2022

Konferencia na Univerzite Palackého v Olomouci

Na Teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci sa konala konferencia na tému: "Šetření sexuálnich deliktů v katolícke církvi".

Obhajoba dizertačnej práce

23. august 2022

Obhajoba dizertačnej práce riaditeľa centra na ochranu maloletých

Dňa 23.8.2022 obhájil riaditeľ centra na ochranu maloletých na Teologickej fakulte v Košiciach dizertačnú prácu: "Analýza a komparácia vybraných smerníc o postupe pri riešení sexuálneho zneužívania maloletých v Cirkvi".

Kurz Safeguarding 2022/2023

1. jún 2022

Kurz Safeguarding 2022/2023

Centrum na ochranu maloletých v Košiciach v spolupráci s Gregorovou univerzitou v Ríme a Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje projekt SAFEGUARDING: OCHRANA DETÍ A ZRANITEĽNÝCH DOSPELÝCH PRED SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM.

Prednášky V Hronskom Beňadiku

12. máj 2022

Prednášky V Hronskom Beňadiku

V kláštore v Hronskom Beňadiku sa 12. mája 2022 konala diecézna kňazská rekolekcia pri ktorej odzneli prednášky na tému: Telesnosť v živote kňaza, ktorú predniesol Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Zneužívanie - pohľad obete predniesla Mgr. Marta Andraščíková SSS. Na záver so svojou prednáškou "Cirkevno-právny pohľad na zneužívanie maloletých" vystúpil JCLic. Andrej Kačmár, riaditeľ COM.

Kurz SAFEGUARDING

7. apríl 2022

Regionálna platforma - Mediácia v trestnom práve

Dňa 7. apríla 2022 sa uskutočnilo tretie oficiálne zasadnutie regionálnej platformy pre pomoc obetiam trestných činov na úrovni Košického kraja. Témou stretnutia bola mediácia v trestnom práve. Stretnutia sa zúčastnil aj JCLic. Andrej Kačmnár, riaditeľ COM, ktorý sa aktívne zapojil do diskusie.

Kurz SAFEGUARDING

14. február 2022

Online kurz - Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci

Cyrilometodějská teologická fakulta v Olomouci v spolupráci s odborníkmi z oblasti kánonického a civilného trestného práva, sociológie, psychológie, psychiatrie a viktimológie organizuje v rámci celoživotného vzdelávania od 14.2.2022 do 23.5.2022 on line kurz, ktorý bol vytvorený za účelom zvýšenia kvalifikácie a odbornosti pracovníkov cirkevných súdov pri riešení sexuálnych deliktov klerikmi voči maloletým.

Kurz na ochranu maloletých

20. október 2021

Kurz na ochranu maloletých pre diakonov košickej arcidiecézy

V kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach sa začal dňa 20.10.2021 kurz na ochranu maloletých pre diakonov košickej arcidiecézy. Kurz bude prebiehať do júna 2022.

Kurz SAFEGUARDING

1. jún 2021

Kurz SAFEGUARDING

Centrum na ochranu maloletých v Košiciach v spolupráci s Gregoriánskou univerzitou v Ríme a Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje projekt SAFEGUARDING: OCHRANA DETÍ A ZRANITEĽNÝCH DOSPELÝCH PRED SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM.

COM logo

2. marec 2021

Centrum na ochranu maloletých v Košiciach na interaktívnej mape sveta

Pápežská komisia na ochranu maloletých v Ríme zaradila 2. marca 2021 na svojej webovej stránke Centrum na ochranu maloletých v Košiciach medzi ďalšie spolupracujúce subjekty v oblasti CSA na interaktívnu mapu sveta.

COM logo

17. február 2021

On line seminár pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov

Dňa 17. februára 2021 sa uskutočnil on-line seminár pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov Gymnázia sv. Františka z Assisi. Organizátorom boli Školské sestry sv. Františka.

COM logo

8. január 2021

Traja členovia centra - kňazi pomáhali počas pandémie v nemocniciach

Od 8. januára 2021 do 1. apríla 2021 sa traja členovia Centra na ochranu maloletých a zároveň kňazi košickej arcidiézy rozhodli počas lockdownu pandémie Covid-19 pomôcť ako dobrovoľníci v nemocniciach v Košiciach a Humennom.

COM logo

10. december 2020

Online pracovné stretnutie s Odborom prevencie kriminality

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministerstva vnútra SR usporiadal on-line pracovné stretnutie za účelom úvodného stretnutia pracovnej skupiny k platforme spolupracujúcich subjektov na úrovni Košického kraja s názvom projektu: „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

COM logo

3. december 2020

Online prednáška na Právnickej fakulte v Trnave

Katedra rímskeho a cirkevného práva právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pripravila dňa 3. decembra 2020 on-line prednášku spojenú s diskusiou na tému: Sexuálne zneužívanie maloletých klerikmi – historické, kánonické a trestnoprávne súvislosti.

COM logo

23. november 2020

Pozvanie Pápežskej komisie na ochranu maloletých k spolupráci s COM

Pápežská komisia na ochranu maloletých v Ríme dňa 23. novembra 2020 oslovila na spoluprácu Centrum na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte v Košiciach. Jednou z aktivít bude aj vytvorenie spoločnej platformy interaktívnej mapy.

COM logo

8. október 2020

Online kurz CSA

Dňa 3. októbra 2020 sa uskutočnil online kurz Ochrana maloletých a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním (CSA) vo výchovných prostrediach.

COM logo

27. apríl 2020

Kurz SAFEGUARDING pokračuje aj počas pandémie

Študenti ročného kurzu Safeguarding, ktorý sa koná na Teologickej fakulte v Košiciach od októbra 2019 pokračuje počas obdobia pandémie Koronavírusu online formou.

COM logo

27. marec 2020

Kurz o ochrane maloletých pred sexuálnym zneužívaním pre rehoľníkov - tentoraz v Košiciach

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) v spolupráci s Centrom na ochranu maloletých (COM) v Košiciach zorganizovala už druhý kurz na tému ochrany detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním (Safeguarding).

odborný seminár pre katechétov a učiteľov

5. február 2020

Dišputy pod hradom

V rámci cyklu pod názvom „Dišputy pod hradom“, ktorý od roku 2018 takmer pravidelne raz za mesiac usporadúva Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, sa 4. februára 2020 uskutočnil ďalší z diskusných večerov na tému „Sexuálne zneužívanie v cirkvi – prevencia“.

Seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

4. február 2020

KS Nitra

V kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa tak, ako aj v iných kňazských seminároch na Slovensku uskutočnila prednáška na tému Sexuálne zneužívanie maloletých v Cirkvi.

Salve - cover image

19. marec 2020

Revue Salve - Zneužívanie

Revue Salve je významný český časopis vychádzajúci od roku 1991. Jeho dlhodobým šéfredaktorom je od roku 1997 pražský arcibiskup Dominik Duka OP.

Zasadnutie členov COM

10. január 2020

Zasadnutie členov COM

V piatok 10. januára sa v Košiciach uskutočnilo v poradí tretie zasadnutie členov Centra na ochranu maloletých pri TF KU, ktorému predsedal riaditeľ COM Andrej Kačmár za účasti všetkých členov tímu COM.

odborný seminár pre katechétov a učiteľov

9. december 2019

Odborný seminár pre katechétov a učiteľov na tému: „Dajme deťom nádej na život bez násilia“

Diecézny katechetický úrad v spišskej diecéze organizoval odborný seminár pre katechétov a učiteľov.

Seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

5. december 2019

Prednáška pre bohoslovcov a predstavených kňazského seminára v Bratislave

V Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave sa uskutočnila prednáška pre bohoslovcov a predstavených kňazského seminára na tému: „Sexuálne zneužívanie maloletých v Cirkvi“.

Svätá omša za obete sexuálneho zneužívania

18. november 2019

Svätá omša za obete sexuálneho zneužívania

V pondelok 18.11.2019 o 16.30 sa v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach slúžila svätá omša a konalo modlitbové stretnutie pri príležitosti Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním.

Riaditeľ na odbornom seminári v Rusku

9. november 2019

Riaditeľ na odbornom seminári v Rusku

V dňoch od 11. do 31 októbra 2019 sa v Rusku v mestách Moskva, Irkutsk, Kaliningrad a Petrohrad uskutočnil odborný seminár na tému sexuálneho zneužívania maloletých, na ktorom vystúpil aj riaditeľ Centra na ochranu maloletých v Košiciach Andrej Kačmár.

Rekolekcie kňazov košickej arcidiecézy

8. november 2019

Rekolekcie kňazov košickej arcidiecézy

V dňoch 5. – 7. 11. 2019 sa na rôznych miestach košickej arcidiecézy (Prešov, Košice a Michalovce) konali spojené kňazské rekolekcie na tému „Sexuálne zneužívanie maloletých – prevencia“ za účastí Mons. Mareka Forgáča, košického pomocného biskupa a kňazov.

Rekolekcie kňazov košickej arcidiecézy

8. október 2019

Prednáška o sexuálnom zneužívaní maloletých v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove

Téma zneužívania maloletých je neľahká, no je potreba o nej diskutovať. Preto sa 7. októbra v aule seminára konala prednáška práve na túto tému. Seminaristom ju priblížil JCLic. Andrej Kačmár, vicerektor kňazského seminára sv. Karola Boromojského v Košiciach a riaditeľ Centra na ochranu maloletých.

FORMÁCIA A PREVENCIA - moc ako služba

25. september 2019

FORMÁCIA A PREVENCIA - moc ako služba

Európska konferencia,
Záhreb, Chorvátsko
19. - 22.9.2019

SAFEGUARDING - ponuka kurzov pre zasvätených

3. júl 2019

SAFEGUARDING - ponuka kurzov pre zasvätených

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) v spolupráci s Centrom na ochranu maloletých (COM) v Košiciach zorganizovala v rámci preventívnych programov pilotný kurz pre zasvätených pôsobiacich na západe Slovenska na tému ochrany detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním (Safeguarding).

KBS SK

3. júl 2019

Konferencia: Kultúra a zneužívanie maloletých, Malta

V rámci zdieľania sa vzájomnými skúsenosťami a pohľadom na problém zneužívania maloletých diecéza Gozo na Malte zorganizovala 7. júna 2019 konferenciu Safeguarding. Bola určená pre katechétov, pedagógov, psychológov a tiež všetkých pracujúcich v pastorácii mládeže. Členka tímu Centra na ochranu maloletých v Košiciach Sr.Agnieszka Jarkowska prezentovala tému: Kultúra výhodnej Európy a sexuálne zneužívanie maloletých.

KBS SK

18. jún 2019

KBS vytvorila Komisiu pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých

V Spišskej Kapitule sa konalo plenárne zasadnutie KBS (17. - 18. júna). Biskupi na zasadaní schválili štatút Komisie KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých, ktorá bola založená ešte vlani v novembri. Jej predsedom je košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Táto komisia spolupracuje s Kongregáciou pre náuku viery vzmysle uplatňovania jej pokynov a smerníc.

Kostol

18. jún 2019

TK KBS - Chicagského kňaza Patricka Leea oslobodili z obvinenia zo zneužívania

Diecézny kňaz Patrick Lee, ktorý v januári odstúpil z pastoračnej služby po obvinení zo zneužívania, bol po preukázaní nepodloženosti žaloby znovu uvedený do služby v rámci Chicagskej arcidiecézy.

Pápež František

10. jún 2019

VOS ESTIS LUX MUNDI - VY STE SVETLO SVETA

Nový apoštolský list pápeža Františka k téme sexuálneho zneužívania v slovenskom preklade.

SAFEGUARDING - Kurz na ochranu maloletých od jesene v slovenčine!

28. máj 2019

SAFEGUARDING - Kurz na ochranu maloletých od jesene v slovenčine!

Centrum na ochranu maloletých v spolupráci s Gregoriánskom univerzitou v Ríme a Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje projekt SAFEGUARDING: OCHRANA DETÍ A ZRANITEĽNÝCH DOSPELÝCH PRED SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM.

Odborný seminár v Rusku

25. máj 2019

Odborný seminár v Rusku

Počas dvoch dní prebiehal v ruskej diecéze Saratov neďaleko Moskvy odborný seminár na tému sexuálneho zneužívania maloletých. Miestny biskup, Mons. Pickel, pozval všetkých kňazov a rehoľníkov, ktorí pracujú v diecéze s mládežou. Seminára sa zúčastnilo viac než 100 zasvätených, ktorí pochádzajú z 20 rôznych krajín.

Len nikomu o tom nehovor

14. máj 2019

Len nikomu o tom nehovor

Poľský dokumentárny film na tému sexuálneho zneužívania maloletých, ktorý dosiahol za 3 dni vyše 12 miliónov zhliadnutí.

Vedúci Centra pre ochranu maloletých v Ríme Hans Zollner SJ. Zdroj: El Pais

14. máj 2019

POSTOJ - Rozhovor s pátrom Hansom Zollnerom, odborníkom na sexuálne zneužívanie a riaditeľom Centra pre ochranu maloletých v Ríme

Odborník na problematiku sexuálneho zneužívania Hans Zollner tvrdí, že mnohí páchatelia sexuálneho zneužívania by sa nedefinovali ako homosexuálne orientovaní. Oveľa častejšie ide o sexuálne nezrelé osoby.

Tlačova konferencia s oficiálnym zverejnením dokumentu Vos estis lux mundi (9. máj 2019)

9. máj 2019

Pápež František vydal normy na boj proti zneužívaniu: "Vos estis lux mundi"

„Vy ste svetlo sveta“ (Vos estis lux mundi) je názov nového motu proprio pápeža Františka, ktoré vo štvrtok 9. mája publikovala Svätá stolica. Normatívny dokument je venovaný boju proti sexuálnemu zneužívaniu. Novými predpismi sa pre klerikov a rehoľníkov zavádza povinnosť nahlasovať prípady zneužívania. Každá diecéza okrem toho musí do jedného roka zabezpečiť fungovanie systému na prijímanie oznámení, ktorý bude ľahko dostupný pre verejnosť.

ADD

30. apríl 2019

Na seminár o sexuálnom zneužívaní prišli do Košíc desiatky záujemcov, i dvaja biskupi

Niekoľko desiatok účastníkov z celého Slovenska, rehoľníci, rehoľníčky, kňazi, diakoni, i dvaja biskupi, sa zúčastnili v pondelok 29. apríla na seminári „Sexuálne zneužívanie maloletých – otázky a odpovede“. Podujatie pripravili Nadácia Výchova a vzdelanie a Centrum na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach.

ADD

25. marec 2019

Pozvánka na seminár v Košiciach: o sexuálnom zneužívaní maloletých

Nadácia Výchova a vzdelanie v spolupráci s Centrom pre ochranu maloletých pozýva kňazov, rehoľníkov, katechétov a pomáhajúce profesie ako aj verejnosť na semináre „Sexuálne zneužívanie maloletých – otázky a odpovede“.

ADD

14. marec 2019

Pri Teologickej fakulte v Košiciach vzniklo Centrum na ochranu maloletých

Centrum organizuje kurzy v rámci postgraduálneho vzdelávania na prevenciu sexuálneho zneužívania detí a mladistvých, ako aj tematické školenia pre rôzne profesionálne skupiny a dobrovoľníkov, konferencie, zasadnutia, sympózia, semináre a workshopy.