Aktuality

Kurz SAFEGUARDING

2. jún 2021

Kurz SAFEGUARDING

Centrum na ochranu maloletých v Košiciach v spolupráci s Gregoriánskou univerzitou v Ríme a Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje projekt SAFEGUARDING: OCHRANA DETÍ A ZRANITEĽNÝCH DOSPELÝCH PRED SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM.

COM logo

COM logo

COM logo

2. marec 2021

Centrum na ochranu maloletých v Košiciach na interaktívnej mape sveta

Pápežská komisia na ochranu maloletých v Ríme zaradila 2. marca 2021 na svojej webovej stránke Centrum na ochranu maloletých v Košiciach medzi ďalšie spolupracujúce subjekty v oblasti CSA na interaktívnu mapu sveta.

COM logo

17. február 2021

On line seminár pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov

Dňa 17. februára 2021 sa uskutočnil on-line seminár pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov Gymnázia sv. Františka z Assisi. Organizátorom boli Školské sestry sv. Františka.

COM logo

8. január 2021

Traja členovia centra - kňazi pomáhali počas pandémie v nemocniciach

Od 8. januára 2021 do 1. apríla 2021 sa traja členovia Centra na ochranu maloletých a zároveň kňazi košickej arcidiézy rozhodli počas lockadownu pandémie Covid-19 pomôcť ako dobrovoľníci v nemocniciach v Košiciach a Humennom.

COM logo

10. december 2020

Online pracovné stretnutie s Odborom prevencie kriminality

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministerstva vnútra SR usporiadal on-line pracovné stretnutie za účelom úvodného stretnutia pracovnej skupiny k platforme spolupracujúcich subjektov na úrovni Košického kraja s názvom projektu: „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“.

COM logo

3. december 2020

Online prednáška na Právnickej fakulte v Trnave

Katedra rímskeho a cirkevného práva právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pripravila dňa 3. decembra 2020 on-line prednášku spojenú s diskusiou na tému: Sexuálne zneužívanie maloletých klerikmi – historické, kánonické a trestnoprávne súvislosti.

COM logo

23. november 2020

Pozvanie Pápežskej komisie na ochranu maloletých k spolupráci s COM

Pápežská komisia na ochranu maloletých v Ríme dňa 23. novembra 2020 oslovila na spoluprácu Centrum na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte v Košiciach. Jednou z aktivít bude aj vytvorenie spoločnej platformy interaktívnej mapy.

COM logo

8. október 2020

Online kurz CSA

Dňa 3. októbra 2020 sa uskutočnil online kurz Ochrana maloletých a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním (CSA) vo výchovných prostrediach.

COM logo

27. apríl 2020

Kurz SAFEGUARDING pokračuje aj počas pandémie

Študenti ročného kurzu Safeguarding, ktorý sa koná na Teologickej fakulte v Košiciach od októbra 2019 pokračuje počas obdobia pandémie Koronavírusu online formou.

COM logo

27. marec 2020

Kurz o ochrane maloletých pred sexuálnym zneužívaním pre rehoľníkov - tentoraz v Košiciach

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) v spolupráci s Centrom na ochranu maloletých (COM) v Košiciach zorganizovala už druhý kurz na tému ochrany detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním (Safeguarding).

odborný seminár pre katechétov a učiteľov

5. február 2020

Dišputy pod hradom

V rámci cyklu pod názvom „Dišputy pod hradom“, ktorý od roku 2018 takmer pravidelne raz za mesiac usporadúva Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, sa 4. februára 2020 uskutočnil ďalší z diskusných večerov na tému „Sexuálne zneužívanie v cirkvi – prevencia“.

Seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

4. február 2020

KS Nitra

V kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa tak, ako aj v iných kňazských seminároch na Slovensku uskutočnila prednáška na tému Sexuálne zneužívanie maloletých v Cirkvi.

Salve - cover image

19. marec 2020

Revue Salve - Zneužívanie

Revue Salve je významný český časopis vychádzajúci od roku 1991. Jeho dlhodobým šéfredaktorom je od roku 1997 pražský arcibiskup Dominik Duka OP.

Zasadnutie členov COM

10. január 2020

Zasadnutie členov COM

V piatok 10. januára sa v Košiciach uskutočnilo v poradí tretie zasadnutie členov Centra na ochranu maloletých pri TF KU, ktorému predsedal riaditeľ COM Andrej Kačmár za účasti všetkých členov tímu COM.

odborný seminár pre katechétov a učiteľov

9. december 2019

Odborný seminár pre katechétov a učiteľov na tému: „Dajme deťom nádej na život bez násilia“

Diecézny katechetický úrad v spišskej diecéze organizoval odborný seminár pre katechétov a učiteľov.

Seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

5. december 2019

Prednáška pre bohoslovcov a predstavených kňazského seminára v Bratislave

V Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave sa uskutočnila prednáška pre bohoslovcov a predstavených kňazského seminára na tému: „Sexuálne zneužívanie maloletých v Cirkvi“.

Svätá omša za obete sexuálneho zneužívania

18. november 2019

Svätá omša za obete sexuálneho zneužívania

V pondelok 18.11.2019 o 16.30 sa v seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach slúžila svätá omša a konalo modlitbové stretnutie pri príležitosti Európskeho dňa ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním.

Riaditeľ na odbornom seminári v Rusku

9. november 2019

Riaditeľ na odbornom seminári v Rusku

V dňoch od 11. do 31 októbra 2019 sa v Rusku v mestách Moskva, Irkutsk, Kaliningrad a Petrohrad uskutočnil odborný seminár na tému sexuálneho zneužívania maloletých, na ktorom vystúpil aj riaditeľ Centra na ochranu maloletých v Košiciach Andrej Kačmár.

Rekolekcie kňazov košickej arcidiecézy

8. november 2019

Rekolekcie kňazov košickej arcidiecézy

V dňoch 5. – 7. 11. 2019 sa na rôznych miestach košickej arcidiecézy (Prešov, Košice a Michalovce) konali spojené kňazské rekolekcie na tému „Sexuálne zneužívanie maloletých – prevencia“ za účastí Mons. Mareka Forgáča, košického pomocného biskupa a kňazov.

Rekolekcie kňazov košickej arcidiecézy

8. október 2019

Prednáška o sexuálnom zneužívaní maloletých v Gréckokatolíckom kňazskom seminári v Prešove

Téma zneužívania maloletých je neľahká, no je potreba o nej diskutovať. Preto sa 7. októbra v aule seminára konala prednáška práve na túto tému. Seminaristom ju priblížil JCLic. Andrej Kačmár, vicerektor kňazského seminára sv. Karola Boromojského v Košiciach a riaditeľ Centra na ochranu maloletých.

FORMÁCIA A PREVENCIA - moc ako služba

25. september 2019

FORMÁCIA A PREVENCIA - moc ako služba

Európska konferencia,
Záhreb, Chorvátsko
19. - 22.9.2019

SAFEGUARDING - ponuka kurzov pre zasvätených

3. júl 2019

SAFEGUARDING - ponuka kurzov pre zasvätených

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) v spolupráci s Centrom na ochranu maloletých (COM) v Košiciach zorganizovala v rámci preventívnych programov pilotný kurz pre zasvätených pôsobiacich na západe Slovenska na tému ochrany detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním (Safeguarding).

KBS SK

3. júl 2019

Konferencia: Kultúra a zneužívanie maloletých, Malta

V rámci zdieľania sa vzájomnými skúsenosťami a pohľadom na problém zneužívania maloletých diecéza Gozo na Malte zorganizovala 7. júna 2019 konferenciu Safeguarding. Bola určená pre katechétov, pedagógov, psychológov a tiež všetkých pracujúcich v pastorácii mládeže. Členka tímu Centra na ochranu maloletých v Košiciach Sr.Agnieszka Jarkowska prezentovala tému: Kultúra výhodnej Európy a sexuálne zneužívanie maloletých.

KBS SK

18. jún 2019

KBS vytvorila Komisiu pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých

V Spišskej Kapitule sa konalo plenárne zasadnutie KBS (17. - 18. júna). Biskupi na zasadaní schválili štatút Komisie KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých, ktorá bola založená ešte vlani v novembri. Jej predsedom je košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Táto komisia spolupracuje s Kongregáciou pre náuku viery vzmysle uplatňovania jej pokynov a smerníc.

Kostol

18. jún 2019

TK KBS - Chicagského kňaza Patricka Leea oslobodili z obvinenia zo zneužívania

Diecézny kňaz Patrick Lee, ktorý v januári odstúpil z pastoračnej služby po obvinení zo zneužívania, bol po preukázaní nepodloženosti žaloby znovu uvedený do služby v rámci Chicagskej arcidiecézy.

Pápež František

10. jún 2019

VOS ESTIS LUX MUNDI - VY STE SVETLO SVETA

Nový apoštolský list pápeža Františka k téme sexuálneho zneužívania v slovenskom preklade.

SAFEGUARDING - Kurz na ochranu maloletých od jesene v slovenčine!

28. máj 2019

SAFEGUARDING - Kurz na ochranu maloletých od jesene v slovenčine!

Centrum na ochranu maloletých v spolupráci s Gregoriánskom univerzitou v Ríme a Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje projekt SAFEGUARDING: OCHRANA DETÍ A ZRANITEĽNÝCH DOSPELÝCH PRED SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM.

Odborný seminár v Rusku

25. máj 2019

Odborný seminár v Rusku

Počas dvoch dní prebiehal v ruskej diecéze Saratov neďaleko Moskvy odborný seminár na tému sexuálneho zneužívania maloletých. Miestny biskup, Mons. Pickel, pozval všetkých kňazov a rehoľníkov, ktorí pracujú v diecéze s mládežou. Seminára sa zúčastnilo viac než 100 zasvätených, ktorí pochádzajú z 20 rôznych krajín.

Len nikomu o tom nehovor

14. máj 2019

Len nikomu o tom nehovor

Poľský dokumentárny film na tému sexuálneho zneužívania maloletých, ktorý dosiahol za 3 dni vyše 12 miliónov zhliadnutí.

Vedúci Centra pre ochranu maloletých v Ríme Hans Zollner SJ. Zdroj: El Pais

14. máj 2019

POSTOJ - Rozhovor s pátrom Hansom Zollnerom, odborníkom na sexuálne zneužívanie a riaditeľom Centra pre ochranu maloletých v Ríme

Odborník na problematiku sexuálneho zneužívania Hans Zollner tvrdí, že mnohí páchatelia sexuálneho zneužívania by sa nedefinovali ako homosexuálne orientovaní. Oveľa častejšie ide o sexuálne nezrelé osoby.

Tlačova konferencia s oficiálnym zverejnením dokumentu Vos estis lux mundi (9. máj 2019)

9. máj 2019

Pápež František vydal normy na boj proti zneužívaniu: "Vos estis lux mundi"

„Vy ste svetlo sveta“ (Vos estis lux mundi) je názov nového motu proprio pápeža Františka, ktoré vo štvrtok 9. mája publikovala Svätá stolica. Normatívny dokument je venovaný boju proti sexuálnemu zneužívaniu. Novými predpismi sa pre klerikov a rehoľníkov zavádza povinnosť nahlasovať prípady zneužívania. Každá diecéza okrem toho musí do jedného roka zabezpečiť fungovanie systému na prijímanie oznámení, ktorý bude ľahko dostupný pre verejnosť.

ADD

30. apríl 2019

Na seminár o sexuálnom zneužívaní prišli do Košíc desiatky záujemcov, i dvaja biskupi

Niekoľko desiatok účastníkov z celého Slovenska, rehoľníci, rehoľníčky, kňazi, diakoni, i dvaja biskupi, sa zúčastnili v pondelok 29. apríla na seminári „Sexuálne zneužívanie maloletých – otázky a odpovede“. Podujatie pripravili Nadácia Výchova a vzdelanie a Centrum na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach.

ADD

25. marec 2019

Pozvánka na seminár v Košiciach: o sexuálnom zneužívaní maloletých

Nadácia Výchova a vzdelanie v spolupráci s Centrom pre ochranu maloletých pozýva kňazov, rehoľníkov, katechétov a pomáhajúce profesie ako aj verejnosť na semináre „Sexuálne zneužívanie maloletých – otázky a odpovede“.

ADD

14. marec 2019

Pri Teologickej fakulte v Košiciach vzniklo Centrum na ochranu maloletých

Centrum organizuje kurzy v rámci postgraduálneho vzdelávania na prevenciu sexuálneho zneužívania detí a mladistvých, ako aj tematické školenia pre rôzne profesionálne skupiny a dobrovoľníkov, konferencie, zasadnutia, sympózia, semináre a workshopy.