10. december 2020

Online pracovné stretnutie s Odborom prevencie kriminality

COM logo

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministerstva vnútra SR dňa 10. decembra 2020 usporiadal on-line pracovné stretnutie za účelom úvodného stretnutia pracovnej skupiny k platforme spolupracujúcich subjektov na úrovni Košického kraja s názvom projektu: „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“. K tejto spolupráci bolo pozvané aj Centrum na ochranu maloletých v Košiciach. On-line stretnutia sa zúčastnil JCLic. Andrej Kačmár, riaditeľ COM.