Aktuality

5. september 2022

Prednáška pre rehoľu kazateľov

Prednáška pre rehoľu kazateľov

V Badíne 5.9.2022 sa konalo celoprovinčné stretnutia rehole kazateľov, kde sa uskutočnila prednáška o sexuálnom zneužívaní maloletých v Cirkvi, ktorú predniesol Andrej Kačmár, riaditeľ centra na ochranu maloletých.