Zaoberáme sa citlivou oblasťou sexuálneho zneužívania maloletých a zraniteľných osôb

Centrum na ochranu maloletých (COM) vzniklo 1. marca 2019 ako pracovisko Teologickej fakulty Košice, Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Prečítajte si o našom poslaní Nahlásenie zneužívania

Aktuality

odborný seminár pre katechétov a učiteľov

5. február 2019

Dišputy pod hradom

V rámci cyklu pod názvom „Dišputy pod hradom“, ktorý od roku 2018 takmer pravidelne raz za mesiac usporadúva Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, sa 4. februára 2020 uskutočnil ďalší z diskusných večerov na tému „Sexuálne zneužívanie v cirkvi – prevencia“.

Seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

4. február 2020

KS Nitra

V kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre sa tak, ako aj v iných kňazských seminároch na Slovensku uskutočnila prednáška na tému Sexuálne zneužívanie maloletých v Cirkvi.

Zasadnutie členov COM

10. január 2019

Zasadnutie členov COM

V piatok 10. januára sa v Košiciach uskutočnilo v poradí tretie zasadnutie členov Centra na ochranu maloletých pri TF KU, ktorému predsedal riaditeľ COM Andrej Kačmár za účasti všetkých členov tímu COM.

Zobraziť všetky aktuality