Zaoberáme sa citlivou oblasťou sexuálneho zneužívania maloletých a zraniteľných osôb

Centrum na ochranu maloletých (COM) vzniklo 1. marca 2019 ako pracovisko Teologickej fakulty Košice, Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Prečítajte si o našom poslaní Nahlásenie zneužívania

Aktuality

SAFEGUARDING - Kurz na ochranu maloletých od jesene v slovenčine!

28. máj 2019

SAFEGUARDING - Kurz na ochranu maloletých od jesene v slovenčine!

Centrum na ochranu maloletých v spolupráci s Gregoriánskom univerzitou v Ríme a Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje projekt SAFEGUARDING: OCHRANA DETÍ A ZRANITEĽNÝCH DOSPELÝCH PRED SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM.

SAFEGUARDING - ponuka kurzov pre zasvätených

3. júl 2019

SAFEGUARDING - ponuka kurzov pre zasvätených

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) v spolupráci s Centrom na ochranu maloletých (COM) v Košiciach zorganizovala v rámci preventívnych programov pilotný kurz pre zasvätených pôsobiacich na západe Slovenska na tému ochrany detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním (Safeguarding).

KBS SK

3. júl 2019

Konferencia: Kultúra a zneužívanie maloletých, Malta

V rámci zdieľania sa vzájomnými skúsenosťami a pohľadom na problém zneužívania maloletých diecéza Gozo na Malte zorganizovala 7. júna 2019 konferenciu Safeguarding. Bola určená pre katechétov, pedagógov, psychológov a tiež všetkých pracujúcich v pastorácii mládeže. Členka tímu Centra na ochranu maloletých v Košiciach Sr.Agnieszka Jarkowska prezentovala tému: Kultúra výhodnej Európy a sexuálne zneužívanie maloletých.

KBS SK

18. jún 2019

KBS vytvorila Komisiu pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých

V Spišskej Kapitule sa konalo plenárne zasadnutie KBS (17. - 18. júna). Biskupi na zasadaní schválili štatút Komisie KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých, ktorá bola založená ešte vlani v novembri. Jej predsedom je košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Táto komisia spolupracuje s Kongregáciou pre náuku viery vzmysle uplatňovania jej pokynov a smerníc.

Zobraziť všetky aktuality