ADD

V Centre na ochranu maloletých sa zaoberáme citlivou oblasťou sexuálneho zneužívania detí a mladých.

Centrum na ochranu maloletých (COM) vzniklo 28. februára 2019 ako pracoviskom Teologickej fakulty Košice, Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Prečítajte si o našom poslaní

Aktivity

ADD

30. apríl 2019

Na seminár o sexuálnom zneužívaní prišli do Košíc desiatky záujemcov, i dvaja biskupi

Niekoľko desiatok účastníkov z celého Slovenska, rehoľníci, rehoľníčky, kňazi, diakoni, i dvaja biskupi, sa zúčastnili v pondelok 29. apríla na seminári „Sexuálne zneužívanie maloletých – otázky a odpovede“. Podujatie pripravili Nadácia Výchova a vzdelanie a Centrum na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach.

ADD

25. marca 2019

Pozvánka na seminár v Košiciach: o sexuálnom zneužívaní maloletých

Nadácia Výchova a vzdelanie v spolupráci s Centrom pre ochranu maloletých pozýva kňazov, rehoľníkov, katechétov a pomáhajúce profesie ako aj verejnosť na semináre „Sexuálne zneužívanie maloletých – otázky a odpovede“.

ADD

14. marca 2019

Pri Teologickej fakulte v Košiciach vzniklo Centrum na ochranu maloletých

Centrum organizuje kurzy v rámci postgraduálneho vzdelávania na prevenciu sexuálneho zneužívania detí a mladistvých, ako aj tematické školenia pre rôzne profesionálne skupiny a dobrovoľníkov, konferencie, zasadnutia, sympózia, semináre a workshopy.

Partneri

ADD ADD ADD