Zaoberáme sa citlivou oblasťou sexuálneho zneužívania maloletých a zraniteľných osôb

Centrum na ochranu maloletých (COM) vzniklo 1. marca 2019 ako pracovisko Teologickej fakulty Košice, Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Prečítajte si o našom poslaní Nahlásenie zneužívania

Aktuality

Logo centra

8. marec 2024

Menovanie nových členov COM

Na obdobie 5 rokov boli 8.3.2024 vymenovaní dekanom TF KU doc. ThDr. Radoslavom Lojanom, PhD., noví členovia Centra na ochranu maloletých.

Logo centra

5. marec 2024

Menovanie riaditeľa COM

Doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., dekan TF KU dňa 5.3.2024 vymenoval JCLic. Andreja Kačmára, PhD. za riaditeľa Centra na ochranu maloletých na obdobie ďalších piatich rokov.

Logo centra

28. február 2023

Prednáška pre dominikánov v Košiciach

Dňa 28.2.2024 sa v dominikánskom kláštore v Košiciach uskutočnila prednáška a diskusia na tému zneužívania v Cirkvi a objasnenia pojmu "grooming". Stretnutia sa zúčastnili bratia dominikáni. Problematiku priblížil riaditeľ centra na ochranu maloletých v Košiciach.

Logo COM

8. február 2024

Kňazský deň Spišskej diecézy

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku sa uskutočnilo študijno-formačné stretnutie kňazov spišskej diecézy na tému Ochrany maloletých v Cirkvi.

Logo centra

23. január 2024

Permanentná formácia kňazov Košickej arcidiecézy

Dňa 23.1.2024 sa na Teologickej fakulte v Košiciach uskutočnil v rámci trojročného programu začínajúcich kňazov, prvý cyklus, permanentnej formácie kňazov Košickej arcidiecézy.

Logo centra

30. november 2023

Stretnutie právnych expertov na Malte

Malta privítala v dňoch 30.11.-1.12.2023 právnych expertov z jednotlivých európskych krajín. Konferenciu biskupov Slovenska zastupoval Andrej Kačmár, riaditeľ COM. Podujatie zorganizovala Rada európskych biskupských konferencií (CCEE).

Logo COM

27. november 2023

Kňazský deň Bratislavskej eparchie

V dňoch 27.-28.11.2023 sa uskutočnil v Badíne kňazský deň Bratislavskej eparchie s témou Ochrany maloletých v Cirkvi.

Logo centra

14. október 2023

Kurz Safeguarding 2023/2024

Dňa 14.10.2023 začal prvým stretnutím na Teologickej fakulte v Košiciach, Univerzity Ružomberok KURZ SAFEGUARDING 2023/2024. Na kurz sa prihlásilo 9 záujemcov.

Logo centra

21. september 2023

Kňazský deň Banskobystrickej diecézy

Dňa 21.9.2023 sa uskutočnil v Badíne Kňazský deň Banskobystrickej diecézy s témou Ochrany maloletých v Cirkvi pri ktorom odzneli prednášky Mons. Mareka Forgáča, predsedu komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi, Jany Bieščad Vindišovej - psychologičky, svedecto obete, ktorú sprevádzala sr. Marta Andraščíková a na záver zaznela prednáška Andreja Kačmára, riaditeľa COM.

Logo centra

11. september 2023

Kurz na ochranu maloletých pre košických diakonov

V kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach sa začal 11.9.2023 kurz na ochranu maloletých pre diakonov košickej arcidiecézy. Kurz bude prebiehať pravidelnými stretnutiami raz za mesiac až do júna 2024.

Nový Kurz Safeguarding 2023/2024

3. júl 2023

Nový Kurz Safeguarding 2023/2024

Centrum na ochranu maloletých v Košiciach v spolupráci s Gregorovou univerzitou v Ríme a Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje projekt SAFEGUARDING: OCHRANA DETÍ A ZRANITEĽNÝCH DOSPELÝCH PRED SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM.

Záver kurzu Safeguarding 2022/2023

24. jún 2023

Záver kurzu Safeguarding 2022/2023

Dvanásť absolventov kurzu Safeguarding 2022/2023 úspešne ukončilo svoju prípravu na prácu v diecézach a rehoľných komunitách v oblasti ochrany maloletých v Cirkvi.

Logo centra

20. jún 2023

Kňazský deň Prešovskej eparchie

Dňa 20.6.2023 sa uskutočnil v Ľutine kňazský deň Prešovskej eparchie s témou Ochrany maloletých v Cirkvi.

Logo cetra

7. jún 2023

Regionálna platforma

Dňa 7. 6. 2023 sa uskutočnilo piate oficiálne online zasadnutie regionálnej platformy pre pomoc obetiam trestných činov na úrovni Košického kraja.

Logo cetra

25. máj 2023

Kňazský deň Žilinskej diecézy

Dňa 25.5.2023 sa uskutočnil v Nimnici Kňazský deň Žilinskej diecézy s témou Ochrany maloletých v Cirkvi.

Logo centra

27. apríl 2023

Kňazský deň Bratislavskej arcidiecézy

V Bratislavskej arcidiecéze sa dňa 27.4.2023 uskutočnil Kňazský deň s témou Ochrany maloletých v Cirkvi.

Kurz prípravy na prácu s deťmi v rámci hnutia Fokoláre

14. apríl 2023

Kurz prípravy na prácu s deťmi v rámci hnutia Fokoláre

V dňoch 14. - 15. 4. 2023 sa uskutočnil online kurz prípravy na prácu s deťmi v rámci hnutia Fokoláre počas ktorej vystúpil aj riaditeľ centra COM so svojou prednáškou: "Ochrana maloletých z pohľadu Cirkvi".

Prednášky o ochrane maloletých v Cirkvi pre ordinariát na Slovensku

15. marec 2023

Študijno-formačné stretnutie kňazov Rožňavskej diecézy

V Rožňavskej diecéze sa 15.3.2023 uskutočnilo študijno-formačné stretnutie kňazov s témou Ochrana maloletých v Cirkvi.

Marcový úmysel apoštolátu modlitby Svätého Otca: Za obete zneužívania

3. marec 2023

Marcový úmysel apoštolátu modlitby Svätého Otca: Za obete zneužívania

(Vatican News) „Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie“. Tak znie video Svätého Otca s úmyslom Apoštolátu modlitby na mesiac marec.

Prednáška v rámci kurzu Safeguarding 2022/2023

7. január 2023

Prednáška v rámci kurzu Safeguarding 2022/2023

ThLic. Michal Lacko, tajomník COM vystúpil v Badíne v rámci kurzu Safeguarding 2022/2023 so svojou prednáškou na tému: "Páchateľ sexuálneho zneužívania maloletých - morálne dôsledky zlyhania na jednotlivca a spoločnosť."

Prednášky o ochrane maloletých v Cirkvi pre ordinariát na Slovensku

22. október 2022

Košické Hanusové Dni 2022

V dominikánskom kultúrnom centre Veritas sa konali tohtoročné Košické Hanusové Dni v rámci ktorých jednou z tém bola aj téma "Sexuálne zneužívanie aj v Cirkvi".

Kurz Safeguarding 2022/2023

15. október 2022

Kurz Safeguarding 2022/2023

Dňa 15.10.2022 začal prvým stretnutím na Teologickej fakulte v Košiciach, Univerzity Ružomberok KURZ SAFEGUARDING 2022/2023.

Prednášky V Hronskom Beňadiku

11. október 2022

Kurz na ochranu maloletých pre košických diakonov

V kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach sa začal 11.10.2022 kurz na ochranu maloletých pre diakonov košickej arcidiecézy. Kurz bude prebiehať do júna 2023.

Prednášky o ochrane maloletých v Cirkvi pre ordinariát na Slovensku

3. október 2022

Prednášky o ochrane maloletých v Cirkvi pre ordinariát na Slovensku

Dňa 3.10.2022 sa kňazi a diakoni ordinariátu stretli v Badíne na odbornom zhromaždení pri ktorom odzneli prednášky Mons. Mareka Forgáča, predsedu komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi, Jany Vindišovej, psychologičky a Andreja Kačmára, riaditeľa COM.

Prednáška pre rehoľu kazateľov

5. september 2022

Prednáška pre rehoľu kazateľov

V Badíne sa konalo celoprovinčné stretnutia rehole kazateľov, kde sa uskutočnila prednáška o sexuálnom zneužívaní maloletých v Cirkvi, ktorú predniesol Andrej Kačmár, riaditeľ centra na ochranu maloletých.

Konferencia na Univerzite Palackého v Olomouci25. august 2022

Konferencia na Univerzite Palackého v Olomouci

Na Teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci sa konala konferencia na tému: "Šetření sexuálnich deliktů v katolícke církvi".

Obhajoba dizertačnej práce

23. august 2022

Obhajoba dizertačnej práce riaditeľa centra na ochranu maloletých

Dňa 23.8.2022 obhájil riaditeľ centra na ochranu maloletých na Teologickej fakulte v Košiciach dizertačnú prácu: "Analýza a komparácia vybraných smerníc o postupe pri riešení sexuálneho zneužívania maloletých v Cirkvi".

Zobraziť všetky aktuality