Aktuality

30. november 2023

Stretnutie právnych expertov na Malte

Kurz na ochranu maloletých pre diakonov košickej arcidiecézy

Malta privítala v dňoch 30.11.-1.12.2023 právnych expertov z jednotlivých európskych krajín. Konferenciu biskupov Slovenska zastupoval Andrej Kačmár, riaditeľ COM. Podujatie zorganizovala Rada európskych biskupských konferencií (CCEE). V rámci stretnutia vystúpil so svojou prednáškou aj Mons. Charles J. Scicluna, maltský arcibiskup a pomocný sekretár na Dikastériu pre náuku viery.