Aktuality

8. marec 2024

Menovanie nových členov COM

Logo COM

Na obdobie 5 rokov boli 8.3.2024 vymenovaní dekanom TF KU doc. ThDr. Radoslavom Lojanom, PhD., noví členovia Centra na ochranu maloletých:
- Mgr. et Mgr. Stanislav Gábor;
- Mgr. Petra Jedličková, DKL;
- Prof. ThDr. ICLic. Jana Moricová, PhD.;
- JCLic. Mgr. Zuzana Petkačová, PhD.
Zároveň sa chceme poďakovať doterajším členom za ich aktívnu spoluprácu v COM.