Aktuality

14. apríl 2023

Kurz prípravy na prácu s deťmi v rámci hnutia Fokoláre

Kurz prípravy na prácu s deťmi v rámci hnutia Fokoláre

V dňoch 14. - 15. 4. 2023 sa uskutočnil online kurz prípravy na prácu s deťmi v rámci hnutia Fokoláre počas ktorej vystúpil aj riaditeľ centra COM so svojou prednáškou: "Ochrana maloletých z pohľadu Cirkvi". Online kurzu sa zúčastnilo okolo 90 záujemcov.

Kurz prípravy na prácu s deťmi v rámci hnutia Fokoláre