Aktuality

25. máj 2023

Kňazský deň Žilinskej diecézy

Kurz na ochranu maloletých pre diakonov košickej arcidiecézy

Dňa 25.5.2023 sa uskutočnil v Nimnici Kňazský deň Žilinskej diecézy s témou Ochrany maloletých v Cirkvi pri ktorom odzneli prednášky Mons. Mareka Forgáča, predsedu komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi, Jany Vindišovej, psychologičky, svedecto obete, sr. Marty Andraščíkovej a na záver zaznela prednáška Andreja Kačmára, riaditeľa COM.