Aktuality

27. apríl 2023

Kňazský deň Bratislavskej arcidiecézy

Kurz na ochranu maloletých pre diakonov košickej arcidiecézy

V Bratislavskej arcidiecéze sa dňa 27.4.2023 uskutočnil Kňazský deň s témou Ochrany maloletých v Cirkvi pri ktorom odzneli prednášky Mons. Mareka Forgáča, predsedu komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi, Jany Vindišovej, psychologičky, svedecto obete, sr. Marty Andraščíkovej a na záver zaznela prednáška Andreja Kačmára, riaditeľa COM.