Aktuality

7. január 2023

Prednáška v rámci kurzu Safeguarding 2022/2023

Kurz na ochranu maloletých pre diakonov košickej arcidiecézy

ThLic. Michal Lacko, tajomník COM vystúpil v Badíne v rámci kurzu Safeguarding 2022/2023 so svojou prednáškou na tému: "Páchateľ sexuálneho zneužívania maloletých - morálne dôsledky zlyhania na jednotlivca a spoločnosť."