Aktuality

21. september 2023

Kňazský deň Banskobystrickej diecézy

Logo centra

Dňa 21.9.2023 sa uskutočnil v Badíne Kňazský deň Banskobystrickej diecézy s témou Ochrany maloletých v Cirkvi pri ktorom odzneli prednášky Mons. Mareka Forgáča, predsedu komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi, Jany Bieščad Vindišovej - psychologičky, svedecto obete, ktorú sprevádzala sr. Marta Andraščíková a na záver zaznela prednáška Andreja Kačmára, riaditeľa COM.