Aktuality

3. október 2022

Prednášky o ochrane maloletých v Cirkvi pre ordinariát na Slovensku

Kurz na ochranu maloletých pre diakonov košickej arcidiecézy

Dňa 3.10.2022 sa kňazi a diakoni ordinariátu stretli v Badíne na odbornom zhromaždení pri ktorom odzneli prednášky Mons. Mareka Forgáča, predsedu komisie KBS pre ochranu maloletých v Cirkvi, Jany Vindišovej, psychologičky a Andreja Kačmára, riaditeľa COM.