Aktuality

24. jún 2023

Záver kurzu Safeguarding 2022/2023

Záver kurzu Safeguarding 2022/2023

Dvanásť absolventov kurzu Safeguarding 2022/2023 úspešne ukončilo svoju prípravu na prácu v diecézach a rehoľných komunitách v oblasti ochrany maloletých v Cirkvi. Slávnostné odovzdávanie certifikátov sa uskutočnilo na Teologickej fakulte v Košiciach. Všetkým absolventom gratulujeme!