5. december 2019

Prednáška pre bohoslovcov a predstavených kňazského seminára v Bratislave

Seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave

(Bratislava) - V Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda v Bratislave sa uskutočnila prednáška pre bohoslovcov a predstavených kňazského seminára na tému: „Sexuálne zneužívanie maloletých v Cirkvi“. So svojou prednáškou vystúpil riaditeľ COM JCLic. Andrej Kačmár, ktorý bohoslovcom a predstaveným kňazského seminára predstavil vážnu problematiku sexuálneho zneužívania najzraniteľnejších. Riaditeľ taktiež informoval aj o zriadení a činnosti Centra na ochranu maloletých v Košiciach a o jeho aktivitách a pôsobnosti.