17. február 2021

On line seminár pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov

On line seminár pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov

Dňa 17. februára 2021 sa uskutočnil on-line seminár pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov Gymnázia sv. Františka z Assisi. Organizátorom boli Školské sestry sv. Františka. Na seminári prednášali sr. Agnieszka Jarkowska, SCdSC a br. Marek Drábek, Opraem. Workshop zahŕňal základnú terminológiu, pohľad na obete CSA a páchateľov. Ako ďalší materiál Br. Marek navrhol účastníkom informatívne videá, rozhovory a svedectvá obetí, ktoré sú k dispozícii na jeho kanáli YouTube ktoré sú súčasťou preventívnej práce na pomoc nielen obetiam, ale hlavne pozorovateľom pri lepšom pochopení citlivej povahy CSA.