1. jún 2022

Kurz Safeguarding 2022/2023

Kurz na ochranu maloletých pre diakonov košickej arcidiecézy

Centrum na ochranu maloletých v Košiciach v spolupráci s Gregorovou univerzitou v Ríme a Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje projekt SAFEGUARDING: OCHRANA DETÍ A ZRANITEĽNÝCH DOSPELÝCH PRED SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM.