20. október 2021

Kurz na ochranu maloletých pre diakonov košickej arcidiecézy

Kurz na ochranu maloletých pre diakonov košickej arcidiecézy

V kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach sa začal dňa 20.10.2021 kurz na ochranu maloletých pre diakonov košickej arcidiecézy. Kurz bude prebiehať do júna 2022.