9. december 2019

Odborný seminár pre katechétov a učiteľov na tému: „Dajme deťom nádej na život bez násilia“

FORMÁCIA A PREVENCIA - moc ako služba

(Spišská Nová Ves) – Diecézny katechetický úrad v spišskej diecéze organizoval odborný seminár pre katechétov a učiteľov na tému: „Dajme deťom nádej na život bez násilia“. Vo svojej prednáške okrem iných prednášajúcich vystúpil aj riaditeľ COM, ktorý účastníkom priblížil Cirkevné normy – aplikácia na prípady sexuálneho zneužívania maloletých.

ADD