Aktuality

23. august 2022

Obhajoba dizertačnej práce riaditeľa centra na ochranu maloletých

Obhajoba dizertačnej práce riaditeľa centra na ochranu maloletých

Dňa 23.8.2022 obhájil riaditeľ centra na ochranu maloletých na Teologickej fakulte v Košiciach dizertačnú prácu: "Analýza a komparácia vybraných smerníc o postupe pri riešení sexuálneho zneužívania maloletých v Cirkvi".