12. máj 2022

Prednášky V Hronskom Beňadiku

Kurz na ochranu maloletých pre diakonov košickej arcidiecézy

V kláštore v Hronskom Beňadiku sa 12. mája 2022 konala diecézna kňazská rekolekcia pri ktorej odzneli prednášky na tému: Telesnosť v živote kňaza, ktorú predniesol Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Zneužívanie - pohľad obete predniesla Mgr. Marta Andraščíková SSS. Na záver so svojou prednáškou "Cirkevno-právny pohľad na zneužívanie maloletých" vystúpil JCLic. Andrej Kačmár, riaditeľ COM.

Prednášky V Hronskom Beňadiku