8. október 2020

Online kurz CSA

COM logo

Dňa 3. októbra 2020 sa uskutočnil online kurz Ochrana maloletých a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním (CSA) vo výchovných prostrediach. V online programe stretnutia sestier saleziánok a bratov saleziánov so svojim príspevkom vystúpila Doc. ThDr. Slávka Karkošková, PhD., na tému: Definície a pojmy (sexuálne zneužívanie, informovaný súhlas, dôsledky zneužívania, atď.), limity trestnoprávnych riešení CSA a kontraintuitívne reakcie obetí CSA. JCLic. Andrej Kačmár, riaditeľ Centra na ochranu maloletých hovoril na tému: Kánonické procesy v Cirkvi ako reakcia na CSA.