30. Apríl 2019

SAFEGUARDING - Kurz na ochranu maloletých od jesene v slovenčine!

Na seminár o sexuálnom zneužívaní prišli do Košíc desiatky záujemcov, i dvaja biskupi

Centrum na ochranu maloletých v spolupráci s Gregoriánskom univerzitou v Ríme a Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje projekt SAFEGUARDING: OCHRANA DETÍ A ZRANITEĽNÝCH DOSPELÝCH PRED SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM.

Kurz bude prebiehať pod vedenín Sr. Mgr. AgnieszkyJarkowskej, SCdSC, a ďalších lektorov odborne zdatných v oblasti sexuálneho zneužívania maloletých. Jedinečnosť kurzu znásobuje fakt, že bude ponúknutý v SLOVENČINE!