3. júl 2019

Konferencia: Kultúra a zneužívanie maloletých, Malta

Konferencia: Kultúra a zneužívanie maloletých, Malta.

V rámci zdieľania sa vzájomnými skúsenosťami a pohľadom na problém zneužívania maloletých diecéza Gozo na Malte zorganizovala 7. júna 2019 konferenciu Safeguarding. Bola určená pre katechétov, pedagógov, psychológov a tiež všetkých pracujúcich v pastorácii mládeže. Členka tímu Centra na ochranu maloletých v Košiciach Sr.Agnieszka Jarkowska prezentovala tému: Kultúra výhodnej Európy a sexuálne zneužívanie maloletých.

ADD ADD ADD ADD ADD ADD