3. december 2020

Online prednáška na Právnickej fakulte v Trnave

COM logo

Katedra rímskeho a cirkevného práva právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pripravila dňa 3. decembra 2020 on-line prednášku spojenú s diskusiou na tému: Sexuálne zneužívanie maloletých klerikmi – historické, kánonické a trestnoprávne súvislosti. Prednášajúcim bol JCLic. Andrej Kačmár, riaditeľ Centra na ochranu maloletých. On-line prednášky sa zúčastnilo cez 50 záujemcov z radov pedagógov a študentov.