7. apríl 2022

Regionálna platforma - Mediácia v trestnom práve

Regionálna platforma - Mediácia v trestnom práve

Dňa 7. apríla 2022 sa uskutočnilo tretie oficiálne zasadnutie regionálnej platformy pre pomoc obetiam trestných činov na úrovni Košického kraja. Témou stretnutia bola mediácia v trestnom práve. Stretnutia sa zúčastnil aj JCLic. Andrej Kačmnár, riaditeľ COM, ktorý sa aktívne zapojil do diskusie.