9. november 2019

Riaditeľ na odbornom seminári v Rusku

FORMÁCIA A PREVENCIA - moc ako služba

V dňoch od 11. do 31 októbra 2019 sa v Rusku v mestách Moskva, Irkutsk, Kaliningrad a Petrohrad uskutočnil odborný seminár na tému sexuálneho zneužívania maloletých, na ktorom vystúpil aj riaditeľ Centra na ochranu maloletých v Košiciach Andrej Kačmár.

Miestni biskupi pozvali všetkých kňazov a rehoľníkov a laických zamestnancov ktorí pracujú v diecéze s deťmi a mládežou. Seminára sa zúčastnilo viacero zasvätených, ktorí pochádzajú z rôznych krajín sveta. Seminár bol vedený riaditeľom Centra na ochranu maloletých v Košiciach Andrejom Kačmárom, psychologičkou z Petrohradu Annou Sokolovou a jezuitom Stephanom Lipkem CJ z Inštitútu sv. Tomáša v Moskve.

ADD ADD ADD ADD