27. marec 2020

Kurz o ochrane maloletých pred sexuálnym zneužívaním pre rehoľníkov - tentoraz v Košiciach

COM logo

(Košice) Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) v spolupráci s Centrom na ochranu maloletých (COM) v Košiciach zorganizovala už druhý kurz na tému ochrany detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním (Safeguarding).

Tento krát pre zasvätených pôsobiacich na východe Slovenska. Kurz prebiehal v Košiciach v období október 2019 – marec 2020. Pozostával zo 6 stretnutí. Lektorkou kurzu bola sr. Agnieszka Ewa Jarkowska, SCdSC. Celkovo sa kurzu zúčastnilo 23 rehoľníčok zo 6 rehoľných inštitútov. Počas stretnutí im bola predstavená základná terminológia, zaoberali sa rizikovými a ochrannými faktormi, symptómami zneužívania, hovorili aj o charakteristike páchateľov a tiež si vyskúšali modelový rozhovor s dieťaťom. V obsahu bolo aj oboznámenie sa s potrebnou dokumentáciou, legislatívou, ako aj otázka prevencie.

Napriek náročnosti kurzu si účastníčky odniesli aj veľa povzbudení a presvedčenie, že sa s touto témou dá pracovať a pomôcť tak tým, ktorí si prešli traumou sexuálneho zneužívania.