2. marec 2021

Centrum na ochranu maloletých v Košiciach na interaktívnej mape sveta

COM logo

Pápežská komisia na ochranu maloletých v Ríme zaradila 2. marca 2021 na svojej webovej stránke Centrum na ochranu maloletých v Košiciach medzi ďalšie spolupracujúce subjekty v oblasti CSA na interaktívnu mapu sveta. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a sme vďační za všetky usmernenia a informácie z Pápežskej komisie.