5. február 2020

Dišputy pod hradom boli na tému "Sexuálne zneužívanie v cirkvi"

FORMÁCIA A PREVENCIA - moc ako služba

(Nitra) – V rámci cyklu pod názvom „Dišputy pod hradom“, ktorý od roku 2018 takmer pravidelne raz za mesiac usporadúva Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre, sa 4. februára 2020 uskutočnil ďalší z diskusných večerov na tému „Sexuálne zneužívanie v cirkvi – prevencia“.

Do "horúceho kresla" v konferenčnej miestnosti Kňazského seminára v Nitre sa posadil Andrej Kačmár, kňaz Košickej arcidiecézy, ktorý je vicerektorom Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach, je absolventom kurzu na ochranu maloletých na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme, sudcom Metropolitného tribunálu v Košiciach, tajomníkom Komisie pre prípady sexuálneho zneužívania klerikmi KBS a súčasne riaditeľom Centra na ochranu maloletých v Košiciach.

Podujal sa na neľahkú úlohu, otvorene diskutovať s prítomnými účastníkmi diskusného večera z radov seminaristov, kňazov, rehoľníkov, či laickej verejnosti na pálčivú tému, akou je sexuálne zneužívanie v cirkvi a prevencia pred takýmto konaním.

Prítomných veľmi otvorene informoval o procesoch, ktoré katolícka Cirkev realizuje v súvislosti s týmito skutkami na celom svete, vrátane Slovenska, ako aj s postupmi a zásadami, ktoré sú prijímané v záujme prevencie pred takýmto konaním a ochranou maloletých, ktorí sú najčastejšími obeťami tohoto druhu konania.

V závere diskusie prišiel rad aj na otázky účastníkov, diskusného večera a spoločne s hosťom v horúcom kresle sa snažili nájsť odpovede na otázky súvisiace s pálčivou tému.

zdroj: TK KBS celý článok - Dišputy pod hradom boli na tému "Sexuálne zneužívanie v cirkvi"