27. apríl 2020

Kurz SAFEGUARDING pokračuje aj počas pandémie

COM logo

(Bratislava/Košice) – Študenti ročného kurzu Safeguarding, ktorý sa koná na Teologickej fakulte v Košiciach od októbra 2019 pokračuje počas obdobia pandémie Koronavírusu online formou. Okrem toho, že študenti pracujú na jednotkách e-learningu online, aj osobné stretnutia pri ktorých sa preberajú naplánované jednotky prebiehajú vo forme elektronického vzdelávania prostredníctvom videokonferencií. Všetci študenti sú naďalej odhodlaní študovať, pracovať a zapájajú sa do náročných tém, aj keď to nie je jednoduché.

Želáme študentom veľa vytrvalosti a dúfame, že záverečné stretnutie v júni sa bude môcť konať už na TF KU KE.

Momentálne členovia COM pracujú na príprave budúceho vzdelávania v novom akademickom roku. Veríme, že čoskoro vám predstavíme novú ponuku kurzov.