10. január 2020

Zasadnutie členov COM

Zasadnutie členov COM

(Košice) - V piatok 10. januára sa v Košiciach uskutočnilo v poradí tretie zasadnutie členov Centra na ochranu maloletých pri TF KU, ktorému predsedal riaditeľ COM Andrej Kačmár za účasti všetkých členov tímu COM.

Riaditeľ a členovia zhodnotili aktivity a činnosť COM od posledného zasadnutia (10.9.2019). Následne prediskutovali angažovanie členov Centra v rámci odborných i osvetových podujatí na Slovensku i v zahraničí. Sr. Agnieszka Jarkowska informovala prítomných o priebehu kurzu Safeguarding 2019/2020, ktorý beží prvýkrát v slovenskom jazyku za účasti 22 študentov (muži, ženy, laici, zasvätení).

Časti zasadnutia sa zúčastnil aj dekan TF KU doc. Radoslav Lojan, s ktorým bola prediskutovaná otázka možnej budúcej akreditácie kurzu Safeguarding cez príslušné štátne orgány (ministerstvá školstva, zdravotníctva, soc. vecí a rodiny).

Riaditeľ následne informoval členov o požiadavke vypracovania prevenčného plánu ochrany maloletých pred sexuálnym zneužívaním, ktorý by bol prednášaný pre učiteľov a nepedagogických zamestnancov škôl, nakoľko COM registruje požiadavky zo strán viacerých škôl o poskytnutie školenia v danej problematike.