1. jún 2021

Kurz SAFEGUARDING

Kurz SAFEGUARDING

Centrum na ochranu maloletých v Košiciach v spolupráci s Gregoriánskou univerzitou v Ríme a Teologickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku pripravuje projekt SAFEGUARDING: OCHRANA DETÍ A ZRANITEĽNÝCH DOSPELÝCH PRED SEXUÁLNYM ZNEUŽÍVANÍM.

Kurz bude prebiehať pod vedenín JCLic. Andreja Kačmára, riaditeľa Centra na ochranu maloletých a ďalších lektorov. Jedinečnosť kurzu znásobuje fakt, že je ponúknutý v SLOVENČINE!