19. marec 2020

Revue Salve - Zneužívanie

Salve - cover

Revue Salve je významný český časopis vychádzajúci od roku 1991. Jeho dlhodobým šéfredaktorom je od roku 1997 pražský arcibiskup Dominik Duka OP.

Revue sa snaží ponúknuť všetkým ľuďom premýšľajúcim o viere, teológii a kultúre celú šírku súčasného živého kresťanského myslenia ako aj aktuálne dilemy a analýzy rôznorodých tém. Súčasná podoba koncepčne prepracovaných čísel ponúka náhľady na dané témy z viacerých rozdielnych a niekedy aj protichodných uhlov pohľadu.

Vydanie Salve 3/2019 sa venuje problematike sexuálneho zneužívania, pričom obsahuje aj informácie o Centre na ochranu maloletých v Košiciach. Svoj príspevok Prečo sa o zneužívaní dozvedáme až po rokoch? v ňom publikovala aj členka COM doc. Slávka Karkošková.