25. Marec 2019

Pozvánka na seminár v Košiciach: o sexuálnom zneužívaní maloletých

ADD

Nadácia Výchova a vzdelanie v spolupráci s Centrom pre ochranu maloletých pozýva kňazov, rehoľníkov, katechétov a pomáhajúce profesie ako aj verejnosť na semináre „Sexuálne zneužívanie maloletých – otázky a odpovede“.

Seminár sa koná v pondelok 29. apríla 2019 v Aule Svätých košických mučeníkov na Teologickej fakulte Katolíckej Univerzity v Košiciach, na ulici Hlavná 89. Záštitu nad podujatím prevzal Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup.

Seminár má prvú časť, od 9.00 do 16.00 určenú pre kňazov, rehoľníkov, katechétov a pomáhajúce profesie, a druhú, podvečernú od 16.30 do 20.00 určenú pre širokú verejnosť.

ADD ADD