O centre / Tím

JCLic. Andrej Kačmár

JCLic. Andrej Kačmár

dipl. safeguarding, nar. 5.7.1974, Bardejov

2000 - kňazská vysviacka Košice
2000 - 2002 - kaplán farnosť Prešov – Sekčov
2002 - 2003 - kaplán farnosť Soľ
2003 – 2006 – kaplán farnosť Košice - Dóm
2006 – 2009 - Pápežská Lateránska univerzita v Ríme - Licenciát z Cirkevného práva
2009 – 2011 – kaplán farnosť Košice - Juh
2011 – 2013 – prefekt - Kňazský seminár Košice
2011 – 2018 – promótor spravodlivosti, obhajca manželského zväzku,
Metropolitný tribunál Košice

2013 – vicerektor - Kňazský seminár Košice
2015 – Kurz formátorov pre predstavených v kňazských seminároch Rím
2017 – 2018 - diplomovaný kurz na ochranu maloletých,
Pápežská Gregoriánska univerzita v Ríme

2018 – sudca Metropolitného tribunálu Košice
2018 – tajomník Komisie pre prípady sexuálneho zneužívania klerikmi KBS
2019 – riaditeľ Centra na ochranu maloletých v Košiciach