O centre / Tím

Mgr. Agnieszka Ewa Jarkowska SCdSC

Mgr. Agnieszka Ewa Jarkowska SCdSC

Inštitut Sestier Kapucínok NSJ • Slovensko, Stupava • jarisines@gmail.com

Pracuje na Slovensku v oblasti pastorácie povolaní. Je členkou Centra na Ochranu Maloletých v Košiciach. Členka Komisie KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých. Zaoberá sa prevenciou a aj pomocou obetiam sexuálneho zneužívania.

Experience

2007–2014
Špeciálny Pedagóg, vychovávateľka, riaditeľka Detského Domova - Poľsko - Dom Matky Veroniky, Lublin

Od 2017
Lektorka a Project Manager - Kurz Safeguarding TFKU, Košice

2019
Lektorka - Kurzy Ochrany Maloletých, KVPRS

Education

- KUL, Lublin, Poľsko, 1998-2003, Master of Pedagogy
- UMCS, Lublin, Poľsko, 2009-2010, Organizácia sociálnej pomoci, postgraduant

Kurzy a výcviky: